Saiki

Hạnh phúc lang thang như mây...

Ôm em hôn em cho nát chênh vênh